Çocuk Değerlendirme Testleri Nelerdir?

– D2 Dikkat testi,

– Frankfurter Dikkat testi,

– CAS testi,

– MOXO dikkat ölçme testi,

– Benton görsel bellek testi,

– Bender Gestald görsel motor algılama testi,

– Cümle tamamlama testleri

– Projektif testler

Okul öncesinden itibaren çocuklara uygulanan bu testlerle çocukların dikkat, bellek ve motor gelişim durumları hakkında bilimsel veriler elde edilmesini sağlamaktadır. Tüm hayatını etkileyecek bir sorunun küçük yaşta tespit edilmesi ve tedavi yoluna gidilmesi çocuklar için çok önemlidir.

D2 Di̇kkat Testi̇

D2 dikkat testi seçici dikkati belirleme konusunda geliştirilmiş bir testtir. Psikomotor hız bu testle değerlendirilmektedir. 9-60 yaş arası tüm bireylere, bireysel veya grup halinde uygulanan tek formdur. En fazla 8 dakikada test tamamlanmaktadır. 14 satırlık testte her satır için 20 saniye süre tanınır. Her satırda 47 karakter bulunur.

Frankfurter Di̇kkat Testi̇

60-72 ay aralığında olan çocuklara uygulanan bir testtir. Testte elma ve armut figürleri kullanılır ve farklılıkları bulması istenir. Dikkat eksikliğini tespit etmede tek başına yeterli olmasa da etkili bir testtir. Okula başladıktan 2 hafta sonra çocuklara uygulanmaktadır.

CAS Testi̇

5-17 yaş aralığında uygulanan düşünce sistemi üzerine yapılan bir testtir. Zeka, akademik sorunlar, duygusal ve tramvatik hasarlar ve dikkat eksikliği ile ilgili bilgi verir.

Moxo Di̇kkat Ölçme Testi

6-12 yaş aralığında çocuklara ve 13-60 yaş aralığında yetişkinlere uygulanan bir testtir. MOXO testi dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısında etkilidir.

Bender Gestald Görsel Motor Algılama Testi̇

5 yaş 6 ay ve 10 yaş 11 ay arası çocuklara uygulanan Bender Gestald Testi, çocuklarda görsel motor algılama ölçümü için uygulanmaktadır.

Benton Görsel Bellek Testi̇

8 yaşındaki çocuklara 5 dakikada uygulanan bir testtir. Görsel ve mekânsal belleğin ölçümü için uygulanmaktadır.

Cümle Tamamlama Testleri̇

Beier cümle tamamlama testi özel bir uzmanlık gerektirmeyen, kişinin duygu, davranış ve kaygıları ile ilgili doğru bilgi veren bir testtir.

PROEKTİF TESTLER

Çocukların ve gençlerin iç dünyası ile ilgili bilgi veren testlerdir. Bireyin kendisini nasıl algıladığı, duygu ve düşünceleri, aile ve çevresi ile ilgili görüşlerini yansıtır.