ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİ

Ergenlik Dönemi Problemleri İçin Uzman Desteği

ergen terapisiErgenlik dönemine adım atan çocukların ailelerinin en çok fark ettiği durum fiziksel değişikliklerdir. Ancak fiziksel değişikliklerle beraber ruhsal değişiklikler de söz konusudur ve aileler bunu çoğu zaman gözden kaçırmaktadır.

Ruhsal değişikliklerden ötürü ergenlerde oluşan davranış değişikliklerine anlam veremeyen ebeveynler çocukların taleplerini, beklentilerini ve sıkıntılarını sağlıklı bir şekilde değerlendirememektedir. Böyle durumlarda aileler çocuklarına profesyonel destek sağlamalıdırlar.

Terapist Danışanı ve Dış Etkenleri İyi Tanımalı

Ergenlik dönemi terapilerinde amaç danışanı iyi tanımaktır. Teknoloji ve sosyal yapının değişmesiyle insanların gelişim ya da yetişme sürecindeki özellikleri de değişmektedir.

Ergenlik çağındaki gençlerle çalışan terapistler ve kurumlar bu açıdan değerlendirmeler yaparak yaşanılan toplumun sosyolojik, kültürel ve aile yapısındaki değişiklikleri çok iyi analiz edip tanımlamalıdır. Bilgelik Enstitüsü olarak bizler, ergenlik dönemi terapileri düzenlerken birincil olarak toplumu, gençleri ve aileleri mutlaka analiz etmekte ve seanslarımızı bu bilinçle düzenlemekteyiz.

Bu sebeple ergenlik dönemi terapisinde aile, okul ve psikolog tam bir işbirliği kurmasını önemsiyoruz.

Danışanların terapist tercihinde dikkat etmesi gereken 3 temel nokta vardır.

Terapistin;

Kullandığı tekniğe hakim olması
Vaka tecrübesinin olması

Aura Psikoloji En Doğru ve Bilimsel Yöntemi Kullanıyor

Ergenlik dönemi karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu dönemdeki gençler birçok etkiye açıktır. Dünyadaki trendler, değişimler, teknoloji, arkadaş çevresi, kitle iletişim araçları vs. gibi faktörler ergenlik çağındaki gençler üzerinde önemli etkilere sahiptir.

Aura Psikoloji olarak, danışanın öznel durumu ve bahsettiğimiz faktörleri dış etkileri bir arada değerlendirerek terapi yöntemlerimizi uyguluyoruz.

Ayrıca psikoloji literatürünü daima takip etmekte ve seanslarımızı bu değişikliklere göre güncellemekteyiz.

Terapi Yaptığımız Konular

Depresyon: Fiziksel değişikliklere ek olarak hormonal değişiklikler yaşayan ergenler de yetişkinlerde olduğu gibi depresyona girebilirler. Ergenler arasında %12- 13 civarında depresyon görülmektedir.

Özgüven: Sosyal, akademik ve ailesel ilişkilerde bireylerin kendilerini ifade edebilmeleri ve bu ilişkilerde aktif olarak var olabilmeleri için özgüvenlerinin yüksek olması gerekmektedir.

Utangaçlık: Utanmak doğal bir duygudur. Önemli olan bu duygunun bireye hissettirdiği ve yaşattıklarıdır. Yaşamsal aktiviteleri sekteye uğratan utangaçlık yaşayanlar mutlaka terapi almalıdır.

Sosyal Fobi: Çağımızın problemi olan sosyalleşme sorunu ergenler arasında da çok yaygındır. Sadece akademik başarının gelecekte faydalı olmayacağını düşündüğünüzde sosyal fobinin de sağaltılması gerekmektedir.

Okul ve Performans Kaygısı: Ailelerin beklentileri ve eğitim sisteminin getirdiği zorluklardan dolayı gençler aşırı derecede performans kaygısı yaşamaktadır.

Etkili Ders Çalışma: Okul ve performans kaygısını ortadan kaldıracak ve aynı zamanda hem ders çalışacak hem de sosyal hayatın içine var olacak ergenler için etkili ders çalışma teknikleri mutlaka öğretilmelidir.

Ayrıca:

 • Depresyon
 • Panik Atak
 • Sosyal Fobi
 • Dikkat Eksikliği
 • Özgüven Eksikliği
 • Kişilik Bozukluğu
 • Şizofreni
 • Davranış Bozukluğu
 • Okula Uyumsuzluk
 • Otorite Krizi
 • Cinsel veya Seksüel Kriz
 • Hırçınlık, alınganlık

gibi daha spesifik alanlarda da etkili psikolojik destek sağlıyoruz.

Psikolojik sorunlar yaşayan çocuk veya ergenlerin tedavi süresince, ailesinden ve eğitmenlerinden alacağı destek çok önemlidir. Birçok testten sonra sorunun temeline inen psikologlar, uygulanması gereken eğitim programına karar verdikten sonra süreç başlamakta, her aşamada anne baba ve öğretmenlerinin destek olmasını talep etmektedir. Bu süreçte çocuk, ergen ve gençleri cesaretlendirmek, anlamak, iletişim kurmak, duyarlı olmak, saygılı olmak ve örnek olmak çok önemlidir. Geçici bir dönem olan çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemi en az hasar ile atlatılmalı, kendine güvenen, ruh sağlığı yerinde ve örnek bireyler yetiştirilmelidir. AURA Psikoloji bu aşamada üzerine düşeni yapan profesyonel bir merkezdir.

Çocuk Değerlendirme Testleri Nelerdir?

– D2 Dikkat testi,

– Frankfurter Dikkat testi,

– CAS testi,

– MOXO dikkat ölçme testi,

– Benton görsel bellek testi,

– Bender Gestald görsel motor algılama testi,

– Cümle tamamlama testleri

– Projektif testler

Okul öncesinden itibaren çocuklara uygulanan bu testlerle çocukların dikkat, bellek ve motor gelişim durumları hakkında bilimsel veriler elde edilmesini sağlamaktadır. Tüm hayatını etkileyecek bir sorunun küçük yaşta tespit edilmesi ve tedavi yoluna gidilmesi çocuklar için çok önemlidir.

D2 Di̇kkat Testi̇

D2 dikkat testi seçici dikkati belirleme konusunda geliştirilmiş bir testtir. Psikomotor hız bu testle değerlendirilmektedir. 9-60 yaş arası tüm bireylere, bireysel veya grup halinde uygulanan tek formdur. En fazla 8 dakikada test tamamlanmaktadır. 14 satırlık testte her satır için 20 saniye süre tanınır. Her satırda 47 karakter bulunur.

Frankfurter Di̇kkat Testi̇

60-72 ay aralığında olan çocuklara uygulanan bir testtir. Testte elma ve armut figürleri kullanılır ve farklılıkları bulması istenir. Dikkat eksikliğini tespit etmede tek başına yeterli olmasa da etkili bir testtir. Okula başladıktan 2 hafta sonra çocuklara uygulanmaktadır.

CAS Testi̇

5-17 yaş aralığında uygulanan düşünce sistemi üzerine yapılan bir testtir. Zeka, akademik sorunlar, duygusal ve tramvatik hasarlar ve dikkat eksikliği ile ilgili bilgi verir.

Moxo Di̇kkat Ölçme Testi

6-12 yaş aralığında çocuklara ve 13-60 yaş aralığında yetişkinlere uygulanan bir testtir. MOXO testi dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısında etkilidir.

Bender Gestald Görsel Motor Algılama Testi̇

5 yaş 6 ay ve 10 yaş 11 ay arası çocuklara uygulanan Bender Gestald Testi, çocuklarda görsel motor algılama ölçümü için uygulanmaktadır.

Benton Görsel Bellek Testi̇

8 yaşındaki çocuklara 5 dakikada uygulanan bir testtir. Görsel ve mekânsal belleğin ölçümü için uygulanmaktadır.

Cümle Tamamlama Testleri̇

Beier cümle tamamlama testi özel bir uzmanlık gerektirmeyen, kişinin duygu, davranış ve kaygıları ile ilgili doğru bilgi veren bir testtir.

Projekti̇f Testler

Çocukların ve gençlerin iç dünyası ile ilgili bilgi veren testlerdir. Bireyin kendisini nasıl algıladığı, duygu ve düşünceleri, aile ve çevresi ile ilgili görüşlerini yansıtır.