BİREYSEL TERAPİ

ataşehir terapistBireysel terapi kişinin yalnızca kendisiyle sürdürülen psikoterapi türüdür. Daha çok, çözüme kişinin kendi bireysel dinamiklerinden ulaşılabileceği durumlarda tercih edilir. Bireysel psikoterapide psikolog tarafından bazı psikolojik testler uygulanabilir. Ancak kişinin şikayetçi olduğu sorunun ilişkisel ya da ailesel faktörlerden kaynaklanıyor olması bireysel psikoterapiyi dışlamaz. Aksine bu durumlarda da son derece etkili olduğu klinik deneyimlerimiz arasındadır.

Bireysel Terapinin Amacı

Bireysel terapinin nihai hedefi çeşitli nedenlerle kişide oluşan psikolojik sorunların giderilmesini sağlayarak kişinin daha doyumlu ve mutlu bir yaşam yolculuğu sürmesinin önünü açmaktır.

Bireysel Terapinin Yararları

Bireysel Danışmanlık hizmetinde kişi içinde bulunduğu durumu daha iyi analiz etme ve anlamlandırma, nedenlerini keşfetme, soruna farklı açılardan bakabilme becerilerini geliştirir.

Terapist danışanın yeni geliştirdiği bu becerilerini var olan sorununun çözümünde kullanmasına rehberlik eder.

Kişi kendi içine yaptığı yolculuk sonunda hayatının (mümkün olan orandaki) kontrolünü eline almaya hazır hale gelir.

Günlük yaşam olaylarının tetiklediği stres ya da bireysel ya da kişilerarası çatışmalar biresyel psikoterapi ile çözüme kavuşurken, çocukluk travmaları, çocuklukta oluşan cinsel istismar ve fiziksel istismar, travmalar, depresyon, yas süreci başta olmak üzere bir çok psiko sosyal sorun bireysel psikoterapiyi zorunlu kılabilir.

Sorunlarınızı Uzman Desteği ile Aşabilirsiniz

Yaşam şartlarının değişmesi ve zorlaşması nedeniyle insanlar sosyal destek kanallarını yeterince kullanamıyor ve yalnızlaşıyor. Yalnızlaşan bireyler sevincini ya da mutluluğunu paylaşamadığı gibi dertlerini ve sıkıntılarını da paylaşamıyor. Hal böyle olunca bireylerin kendi başına aşmakta güçlük çektiği problemler zamanla psikolojisini olumsuz etkiliyor ve psikolojik bir takım sonuçlar doğuruyor. Böyle durumlarda insanların profesyonel destek alarak yaşamış oldukları sıkıntılardan kurtulmaları mümkündür.

Psikoterapistin Yetkinliği

Psikoterapistte klinik psikoloji yüksek lisans belgesi ilk aranacak ön koşuldur. Terapist, tarafsız ve objektif değerlendirme yapabilme becerisine sahip olmalıdır. Tercih edilecek terapistin kullandığı terapi yöntemleri ve bu konudaki yeterliliği de çok önemlidir. Bunun yanı sıra terapi uzmanında aranacak bir başka özellik çeşitli farklı ve yeteri sayıda vaka tecrübesinin olmasıdır.

Danışanların terapist tercihinde dikkat etmesi gereken 3 temel nokta vardır.

Terapistin;

Kullandığı tekniğe hakim olması
Vaka tecrübesinin olması.

Aura Psikoloji En Doğru ve Bilimsel Yöntemi Kullanıyor!

Aura psikolojik danışmanlık olarak amacımız, vakaların en güzel şekilde analiz edilerek seanslarımızda danışanlarımıza maksimum düzeyde fayda sağlayacak şekilde uygulanmasıdır.

Terapi Yaptığımız Konular

Depresyon: Psikolojik rahatsızlıklar arasında en yaygın olanıdır. Bireyde geleceğe karşı umutsuzluk, aktivitelere ve dış dünyaya ilgisizlik ve zevk alamama en belirgin belirtiler olarak ortaya çıkar.

Panik Atak: Kalp atış hızı, nefes darlığı vs. gibi bir takım fiziksel belirtilerle aniden ortaya çıkan kaygı nöbetidir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu: Bireyin kaygı yaşamasını gerektirecek herhangi bir durum yokken bile ilgili olduğu her konu hakkında sürekli endişe hissetmesidir.

Sosyal Fobi: Bireyin sürekli olarak değerlendirildiğini düşünmesi ve performans kaygısı yaşamasından dolayı sosyalleşememesi ya da sosyal ortamlarda bulunmaktan kaçınması.

Obsesif Kompulsif Bozukluk: Toplumda “takıntı hastalığı” olarak bilinen OKB’nin, Kirlenme, dini, cinsel, ssimetri, kontrol etme, biriktirme, zarar verme gibi türleri vardır.

Özgül Fobi: Belli bir nesne ya da durum karşısında bireyde ortaya çıkan mantıksız korkular olarak tanımlanabilir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Kadınlar arasında erkeklere oranla daha yaygın olan TSSB toplumun %2-3’ünde görülmektedir.

Dikkat Eksiklği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Dikkati başlatmada ve/veya sürdürmede zorluk, konsantrasyon güçlüğü, aşırı hareketlilik ve dürtüsellikle karakterize bir psikolojik rahatsızlıktır.

Kayıp – Yas: Sevilen birinin kaybedilmesiyle ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik değişimlerdir. Hüzünle birlikte, kilo kaybı, uyku düzeninin bozulması vs. gibi belirtileri vardır.

Tükenmişlik Sendromu: Aşırı strese bağlı olarak kişinin kendisini fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak güçsüz ya da bitik hissetmesidir.

Stresle Mücadele: Stres fiziksel ve psikolojik etkileri olan bir histir.

Öfke Kontrolü: Öfke diğer bütün duygular gibi yaşanması doğal bir histir. Önemli olan dozu, eğer dozu kontrol edilemezse öfkemizi de kontrol edemeyiz.