PSİKOLOG MURAT TEMİZ

Akademik Eğitimler 1999 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinden Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden olmuştur. Mezun olduktan sonra çeşitli kamu kurum ve okullarında psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Adli Psikoloji alanında özel öğrenci olarak yüksek lisans derslerine katılmış, kişilik profilleri, profilleme, şizofreni, görüşme teknikleri eğitimleri almıştır. ( adli psikiyatri, adli psikoloji, aile psikopatalojisi, kriminal psikoloji ve profilleme-2003).

Ardından Marmara Üniversitesi Yetişkin Eğitimi alanında Yüksek Lisans yapmıştır-2009. Öz yeterlilik – self efficacy alanlarında çalışmalar yapmıştır. Üçüncü yüksek lisansını ise Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında (2016) yapmıştır. Şuan ergen ve yetişkin bireysel psikoterapisinde;

BDT (Bireysel ve Davranışçı Terapi) ve KİPT(Kişilerarası ilişkiler terapisi) uygulamakta, aile ve çift terapisi, zeka ve projektif testler ( WISC-R, ST.BİNNET Zeka testleri uygulayıcısı), nöropsikolojik testler alanlarında uygulamalar yapmaktadır.

Görevlerim: 1999 yılında devlete bağlı okullarda göreve başladıktan sonra, birçok hükümetler arası projelerden görev almış. 2007-2011 yıllarında Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Ortaokulu ve Lisesinde çalışmış, 2010 yılında eski adı Gazikent olan Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Sürekli eğitim merkezinde eğitim görevlisi ve aile danışmanlığı programı yürütücüsü olarak çalıştır. Aldığım Eğitimler: Çeşitli kurum ve kişilerden Psikanalize giriş eğitimleri alımış, Cognitive and Behaviour therapy (Bireysel Davranış terapisi 2005), Anxiety disorders therayp ( anksiyete bozukluklarında BDT-2005), Project cycle management (2005) Introduction to EU terminology, institution and mechanism (2006), madde bağımlılığını önleme eğitimi (2007), International Training on Body Psychotherapy (Uluslar arası Benden Psikoterapisi Uygulayıcı Eğitimi -2008), Travma ve krize müdahale eğitimi 4 modül (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsü ve psikiyatri bölümü-2009-2011), Drug among Use (Madde bağımlılığını önleme- Spain University&Bahçeşehir Üniversitesi-2010), Family Therapy and Family oryantation programme (Aile danışmanlığı ve aile oryantasyon programı yürütme görevlisi-Gazikent Üniversitesi-2010), ST.BINNET zeka testi uygulayıcı eğitimi (2012), WISC-R zeka testi uygulayıcı eğitimi (2016), Göç ve Travma mağdurlarına psikolojik destek ve travma eğitimi ( UNICEF-2015-2016), KİPT-IPT (Interpersonal Therayp-Kişilerarası İlişkiler Terapisi-2017). Bilimsel Yayınlar: • Evde Bakım Hizmetleri Kitabı bölüm yazarlığı (BezmiAlem Vakıf Üniversitesi-2017) • Farket Farkettir Madde Bağımlılığını Önleme Kitabı Ortaokul Etkinlikleri Bölümü yazarlığı (2016) • RET sendromlu hastalarda özel eğitim uygulamaları (e dergi 2016) • Öz yeterlilik incelemesi ( Yüksek Lisans Tezi – 2009) • Şiddet önleme çalışmaları (Sabancı Üniversitesi sempozyum bildiri sunumu-2007) • Okullarda Psikolojik danışma çalışmaları-2002